Van den Pol | Expert in elektrotechniek! - Montfoort

Bewaak veiligheid en prestaties van zonne-energiesystemen

Van den Pol is pionier op het gebied van zonne-energie en heeft twintig jaar ervaring met professionele PV-systemen. "Dit geeft ons een onderscheidende kennisvoorsprong bij aanleg, onderhoud en monitoring. Opdrachtgevers zijn er daardoor zeker van dat hun PV-installatie veilig is en de beoogde opbrengst blijvend wordt gehaald."

De markt voor zonnepanelen is dynamisch en trekt ook opportunistische aanbieders aan met amper elektrotechnische kennis. "Snel een systeem aanleggen en door naar de volgende klus; onderhoud en monitoring krijgen nauwelijks aandacht, "zegt business unit leider Gebouwbeheer Dennis van Meurs.

Steeds strengere eisen

Bij een fors deel van de professionele zonne-installaties weet de eigenaar niet of deze goed functioneren. Met mogelijk ingrijpende gevolgen. "Panelen en omvormers bevinden zich vaak uit zicht. Onzeker is of de fysieke en technische veiligheid voldoende gewaarborgd zijn. Een toenemend aantal incidenten zoals brand zorgt ervoor dat verzekeraars steeds strengere eisen stellen aan controle en onderhoud van solarsystemen."

Korten op voorschot

Ook uit financieel oogpunt is het cruciaal dat een installatie optimaal presteert. "Door vervuiling en storingen neemt de opbrengst af," weet Sebas L'Ortye, projectleider Utiliteit. "Maar SDE-subsidies worden vooraf uitgekeerd op basis van de geprognotiseerde energielevering. Blijkt die later lager dan wordt er gekort op de maandelijkse voorschotten. Geen of slecht onderhoud en het ontbreken van monitoring kost dus simpelweg geld. "

Externe vakspecialisten

Als specialistische E-installateur kent Van den Pol als geen ander het belang van hoogwaardig, veilige installaties. "Wij zijn pionier op solargebied met twintig jaar ervaring in aanleg, monitoring en onderhoud. Dit zorgt voor een onderscheidende kennisvoorsprong waarvan opdrachtgevers profiteren. "Het up-to-date houden van deze kennis is een continu proces. "Regelmatig worden wij bijgepraat door externe vakspecialisten. "

Proactief

Desgewenst monitort Van den Pol de status van een solarinstallatie op afstand en rapporteert de prestaties. Van Meurs: "Blijven die achter of wordt er een storing gesignaleerd dan volgt er direct actie. Opdrachtgevers met een monitoring- en onderhoudscontract weten dus zeker dat hun solarinstallatie veilig is en de beoogde opbrengst blijvend wordt gehaald.

Onze rapportage maakt ook duidelijk wanneer het lucratief is om meer of beter presterende panelen te plaatsen.  Vorige bericht Volgende bericht