Van den Pol | Expert in elektrotechniek! - Montfoort

CO2 prestatieladder

Van den Pol heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij gaan op een verantwoorde manier om met de aarde en al haar grondstoffen. Hierbij hoort ook het verminderen van broeikasgassen zoals CO2.

Het terugdringen van CO2-emissies zien wij als een van onze belangrijkste doelen. Daarom laat Van den Pol zich certificeren conform de CO2 Prestatieladder van SKAO, een onafhankelijke keuringsinstantie. Deze methodiek maakt ons energieverbruik en de emissie-uitstoot inzichtelijk. Daarbij is niet alleen oog voor de eigen bedrijfsvoering. Ook de impact bij toeleveranciers en klanten wordt beoordeeld, net als onze maatschappelijke inspanningen.

Vanaf 2015 behaalt Van den Pol telkens de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder. Via het menu vindt u de documenten die ten grondslag liggen aan de beoordeling door SKAO. Deze geven ook inzicht in de voortgang van onze inspanningen als meest duurzame elektrotechnisch installateur van Nederland.

https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Van_den_Pol_Elektrotechniek_BV


“Vanaf 2022 inclusief zakelijke KM met privé auto en opladen onderweg”.