Van den Pol | Expert in elektrotechniek! - Montfoort

Advies

Bij een energiezuinig ontwerp neemt Van den Pol de trias energetica als uitgangspunt. Deze leidraad bestaat uit drie stappen:

  • Energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan.
  • Maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen zoals zonne- en windenergie.
  • Voor de resterende energiebehoefte fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten.

Verduurzaming is maatwerk
Elk gebouw is anders, verduurzaming is altijd maatwerk. Het Greenteam van Van den Pol combineert kennis van innovatieve techniek met inzicht in de bedrijfsprocessen van klanten. Hierdoor omvat ons advies veel meer dan alleen de directe energiebesparing. Zo kan het gebruik van energiezuinige lampen zorgen voor aanvullende besparing op koeling en leiden slimme schakelingen tot minder draaiuren en een langere levensduur van machines.

Online duurzaamheidstool
Wij voeren energiescans uit en berekenen de effecten van duurzame maatregelen. Zo geeft een online duurzaamheidstool per gebouw direct inzicht in het huidige energielabel, besparingsmogelijkheden en bijbehorende investering. Duidelijk wordt welke maatregelen het meeste rendement opleveren en wat de invloed is op het energielabel. Klanten kunnen altijd een afweging maken op basis van objectieve informatie.

Bewezen duurzaam
Ons Greenteam volgt de ontwikkelingen op de voet en onderzoekt nieuwe toepassingen en mogelijke verbeteringen, vaak in dialoog met leveranciers. Bewezen duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt. Claims over energiebesparing rekenen we altijd door met een testopstelling. Zo kunnen we besparingsgaranties geven op basis van eigen bevindingen.

Volledige ontzorging
Van den Pol kan geadviseerde duurzame maatregelen zelf implementeren. Van het beter inregelen van installaties en verduurzaming van verlichting tot de aanleg van pv-installaties. Desgewenst nemen wij ook de aanvraag voor het energielabel van een gebouw op ons. Klanten worden zo volledig ontzorgd.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat Van den Pol Elektrotechniek voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.