Van den Pol | Expert in elektrotechniek! - Montfoort

Pieter van Foreest Hoge Tuinen Naaldwijk

Technische ondersteuning verbetert zorgkwaliteit

De kwaliteit van de zorg voor hulpbehoevende en dementerende ouderen neemt toe door de toepassing van ICT. In een aantal woonzorgcentra van Pieter van Foreest realiseerden Van den Pol Elektrotechniek en Ascom een zorgdomoticasysteem dat de medewerkers van Pieter van Foreest in staat stelt om sneller en effectiever hulp te verlenen. De kwaliteitsverbetering komt voort uit de Norm Verantwoorde Zorg (NVZ). Doel is om cliënten meer vrijheid te bieden. Met sensoren en bewegingsdetectie, eventueel aangevuld met camerabeelden, kan het verplegend personeel direct ingrijpen bij valpartijen of gevaarlijke situaties. De zorgdomoticaoplossingen van Van den Pol leveren een bijdrage aan de effectiviteit in de zorg en daarmee aan de gewenste kostenbeheersing.

De kamers van de bewoners zijn uitgerust met bewegingssensoren. Plintlichten wijzen in het donker de weg naar het toilet. In openbare ruimten, zoals gangen, hangen camera’s. Als bewoners gaan dwalen, weet het verplegend personeel dat meteen en kan gericht actie worden ondernomen. Het systeem kan waar nodig worden uitgebreid met camera’s op de kamers. De zorgbehoefte van cliënten is bepalend voor de te kiezen oplossing. Daarbij worden verwanten of mantelzorgers actief betrokken. De privacy, vrijheid, veiligheid en het welzijn van de cliënten zijn de belangrijkste factoren in de afweging welke oplossing het meest wenselijk is.

Vrijheid en veiligheid

Roeland Hassefras, locatiemanager van De Hoge Tuinen in Naaldwijk: “Binnen het kleinschalig wonen willen we cliënten veiligheid en vrijheid bieden. Dat stelt andere eisen aan het toezicht. De veiligheid garanderen doen we niet met dwangmiddelen, zoals bedhekjes of medicatie, om mensen rustig te houden. Met zorgdomotica kunnen we persoonlijk toezicht nabootsen zonder altijd fysiek aanwezig te zijn. Vroeger kwam het personeel in de kamers om te kijken of iemand mogelijk naar het toilet wilde of had gemoeten. Dit was steeds een inbreuk op hun privacy. Wanneer de cliënt/bewoner nu aanstalten maakt om naar het toilet te gaan, kunnen we dat desgewenst elektronisch detecteren. Zo hoeven we alleen fysiek aanwezig te zijn als het moet. Cliënten kunnen zo veel mogelijk in hun eigen leefpatroon doorgaan. We merken in de praktijk ook dat dat werkt. Cliënten zijn rustiger.”

Passend profiel

“Zorgdomotica biedt ondersteuning aan de medewerkers en verbetert de zorg. We kunnen voor elke cliënt een eigen profiel kiezen, passend bij de situatie. Voor familieleden vergelijk ik het wel met de oude babyfoon, die is vervangen door een webcam. Het maakt het leven makkelijker.”

In De Hoge Tuinen in Naaldwijk, een gloednieuw gebouw dat geheel naar de inzichten van deze tijd is ontworpen leven de bewoners in kleine woongroepen en hebben veel meer vrijheid dan in hun oude traditionele woonsituatie. Roeland: “Dat is alleen mogelijk met de toepassing van zorgdomotica. Anders zou je meer medewerkers nodig hebben. Dat kan niet, want de zorg moet goedkoper. En je kunt medewerkers niet nog harder laten werken dan ze nu al doen. Dat betekent dat je ze moet ondersteunen. De extra kosten die de kleinschalige zorg met name in de nacht met zich mee zou brengen, zouden zonder domotica ten koste gaan van de bezetting op de dag. Zorgdomotica helpt om met minder meer te doen.”

De Hoge Tuinen is in juni 2013 geopend. Medewerkers en cliënten wennen aan de nieuwe locatie en het gebruik van zorgdomotica. Roeland Hassefras: “Als we dit onder de knie hebben, kunnen we verder kijken. Het systeem is zo ingericht dat we mensen een chip in de kleding kunnen geven. Daarmee kunnen we instellen welke deuren wel en niet opengaan. Dat geeft vrijheid waar het kan en voorkomt dat mensen gaan dwalen.”

Kwaliteit op hoger plan

Sander Rimmelzwaan, adviseur communicatie infrastructuur bij Pieter van Foreest: “We hebben het hier over kleinschalige woonzorgprojecten voor mensen met een zware zorgindicatie. Het heeft voor deze doelgroep geen zin te werken met alarmknoppen of -touwtjes. We zochten naar een systeem dat het verplegend personeel totaaloverzicht geeft en de kwaliteit van de zorg op een hoger plan brengt. We zijn samen met Van den Pol en Ascom een pilotproject gestart dat in het voorjaar van 2012 met succes is afgesloten. Het systeem is inmiddels op vijf locaties in gebruik. In de pilotfase is nauw samengewerkt met een werkgroep waarin ook zorgmedewerkers zaten. Daar hadden we weerstand verwacht. We hebben er zelfs bewust naar gezocht, maar die weerstand niet gevonden. Men ziet de voordelen van zorgdomotica voor de kwaliteit van de zorg. We hebben wel allerlei aanbevelingen gekregen over hoe we een en ander in de praktijk moesten invullen. Inmiddels zijn we zover dat alles is vastgelegd en geborgd in procedures. We gaan het systeem nu uitrollen naar meer locaties, en tegelijkertijd blijven we verder ontwikkelen. Het systeem is namelijk uitbreidbaar met wat we telemedicine noemen. Dan gaat het over toepassingen die de medische behandeling ondersteunen, bijvoorbeeld signaleren en vastleggen of iemand snurkt.”

Technische invulling

Van den Pol heeft voor het systeem bij Pieter van Foreest vanuit de eigen ervaringen op het gebied van domotica, elektrotechniek en industriële automatisering een aantal technische oplossingen gecombineerd en geïntegreerd. Daar kwam een werkende totaaloplossing uit die Pieter van Foreest bij andere aanbieders eerder niet kon vinden. Het vernieuwende van de Van den Pol-aanpak zit niet zozeer in de gebruikte technieken, maar in de combinatie ervan. Pieter van Foreest, Van den Pol Elektrotechniek en Ascom hebben een bewezen succesvol ICT-concept voor de zorg ontwikkeld dat niet alleen de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert, maar en passant ook bijdraagt aan kostenbeheersing in de zorg. De toegepaste techniek leidt er onder andere toe dat medewerkers minder vaak met loos alarm te maken hebben en de beschikbare tijd efficiënter kunnen inzetten voor de zorg voor cliënten.

“Verder is de beheerstructuur erg belangrijk”, benadrukt Roeland Hassefras: “In de samenwerking met Ascom en Van den Pol hebben we vastgelegd dat Van den Pol het eerste aanspreekpunt is. Als wij een probleem hebben, lost Van den Pol het op. En als het probleem bij Ascom zit, lossen zij het onderling op. Dat klinkt logisch, maar dat is wel waar het in het verleden altijd misging.”  Vorig project Volgend project  

Naam:
Pieter van Foreest Hoge Tuinen Naaldwijk

Plaats:
Naaldwijk

Opgeleverd:
2013

Opdrachtgever:
Pieter van Foreest

Bijzonderheden:
Zorgproject