Zorginstellingen gehandicaptenzorg

Iedere bewoner, elke cliënt is uniek en heeft zijn of haar persoonlijke behoeften en hulpvraag. De zorgoplossingen van Van den Pol sluiten daarbij aan. Technische ondersteuning verhoogt de zorgkwaliteit en daarmee de kwaliteit van leven van uw bewoners. Wij vertalen de wensen in zogenaamde cliëntprofielen. Daarmee bepaalt u wanneer alarmering dient plaats te vinden. Met respect voor de bewoner, rekening houdend met zijn of haar privacy en gericht op een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid. Resultaat: wonen in een veilige en vertrouwde omgeving met zorg wanneer dat noodzakelijk is.

Pieter van Foreest Zorginstellingen: “Het vernieuwende van de Van den Pol-aanpak zit niet zozeer in de gebruikte technieken, maar in de combinatie ervan. Er is een bewezen succesvol concept voor de zorg ontwikkeld dat niet alleen de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert, maar en passant ook bijdraagt aan kostenbeheersing. De toegepaste techniek leidt er onder andere toe dat medewerkers minder vaak met loos alarm te maken hebben en de beschikbare tijd efficiënter kunnen inzetten voor de zorg voor cliënten.” - Roeland Hassefras, Pieter van Foreest Zorginstellingen

Meer weten over zorgdomotica?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zorgdomotica voor de gehandicaptenzorg? Neem contact met ons op en Van den Pol vertelt u er graag meer over.