Lean 2016 binnen Van den Pol

Inmiddels zijn we binnen Van den Pol alweer enkele jaren bezig met Lean. Wat is de status nu en waar zijn de verschillende Lean teams nog mee bezig?

Het team tekenkamer

Inmiddels zijn we al weer ruim drie jaar bezig met verbeteren van de processen op de tekenkamer. Waar we de 20 jaar geleden alles nog 2D tekenden werd zo’n 4 jaar geleden het BIM-methodiek binnen de bouw steeds populairder. Alle 3D / BIM projecten dienen tijdens dit principe in 3D te worden uitgetekend. Een nieuwe methodiek waarvan ondermeer de software voor ons vakgebied nog niet volledig geschikt was, productinformatie(=content) ontbraken en het ontbreken aan kennis hebben er voor gezorgd dat er aanzienlijk meer uren nodig waren voor het uitwerken van tekeningen.

Door verbeteringen van software, maar zeer zeker door het zelf bedenken en bouwen van oplossingen al is er al veel bereikt. Recentelijk hebben we met het team weer een nieuwe VSM (Value Stream Mapping) opgesteld op te bekijken hoe de status nu is. Inmiddels zijn ook een calculator en een zelfstandig werkend monteur aan het team toegevoegd om de volgende verbeterslagen te kunnen maken. In september 2017 hebben wij dan ook als doestelling staan om weer net zo snel en efficiënt te kunnen tekenen als in de 2D periode. Zo zal er ondermeer in de onderlinge communicatie en informatieoverdracht nog veel moeten verbeteren. Om dit te bereiken moet er zeker nog het nodige moeten gebeuren, maar het team zal hierin zeker moeten kunnen slagen.

Het team Logistiek bouwplaats

Het Lean Team logistiek bouwplaats is er op gericht om loopafstanden op de bouwplaats en het rijden naar de bouwplaats toe sterk te reduceren. Zo willen we met elkaar de loopafstanden op de bouwplaats met 50% reduceren. Metingen hebben aangetoond een monteur gemiddeld zo’n 8 kilometer per dag loopt. Dit is voornamelijk te wijten aan het niet efficiënt inrichten van bouwplaatsen. Traditioneel wordt het ketenpark vaak op de rand van het bouwterrein geplaatst. Gevolg, veel loopbewegingen voor het ophalen van materiaal, pauze of toiletbezoek. Van de productieve uren gaat zo dus veel tijd verloren! Alleen al door het slimmer inrichten van een bouwplaats kan er veel reductie worden bereikt. Nu we het toch over uren hebben op enkele bouwwerken werken we nu met productiestaten. Vooraf bespreekt de projectleider met de monteur hoeveel productietijd voor een bepaalt deel van de productie nodig zal zijn. Een voorbeeld hierin kan zijn; het monteren van kabel en wandgoot per verdieping in een kantoorgebouw. Door een project op te knippen in eigenlijk kleine deelprojecten, en daadwerkelijk bij te houden hoelang we hier daadwerkelijk mee bezig zijn kunnen we hiermee goed inzichtelijk krijgen hoe de voorgang van een project verloopt. Met deze methode krijgen we snel inzichtelijk op welk onderdeel we binnen de uren gaan blijven en op welk onderdeel we mogelijk iets aan uren te kort gaan komen. Door dit inzichtelijk te maken kunnen we zodoende beoordelen op welke onderdeel we moeten gaan zoeken naar verbeterpunten. Dit om ook dit onderdeel binnen de uren te gaan houden.

  • Om een bouwplaats efficiënter te krijgen kunnen we naar enkele basiszaken kijken.
  • Staat onze container / kantoorunit in het middel van de bouwplaats? Centraal opgesteld is minder lopen!
  • Hebben we bij hoogbouw een (bouw)lift. Zo niet dan kan het interessant zijn om zelf een lift te huren!
  • Staan er op de bouw meerderen sanitaire voorzieningen? Bij hoogbouw op iedere verdieping?
  • Kunnen we het materiaal door onze leveranciers op meerdere locaties laten afleveren?
  • Kunnen we binnen in de bouw materiaalkarren toepassen? Met een goed ingerichte materiaalkar hebben we het benodigde materiaal altijd binnen handbereik!

Als team is men ook bezig met digitale versie van een Best Practise boek. Hierin willen we vastleggen met duidelijke “Goed” en “Fout” foto’s wat voor Van den Pol de beste, manier van werken is.

Niet zo
Maar zo

Het team Industriële Automatisering

Binnen het team industriële automatisering is de afgelopen periode hard gewerkt aan standaardiseren van onze materiaalsoorten en software. Standaardiseren betekend ook veel minder materiaal op voorraad moeten houden en verschillende montage- en onderhoudstechnieken kunnen beheersen. In de werkplaats is Patrick dan ook druk bezig met het opmaken van alle uitlopende en incourante materialen.

Ook de te schrijven software voor de PLC besturingen is ver gestandaardiseerd, waar in het verleden de opbouw van het programma deels werd bepaald door de programmeur zijn er nu ver gestandaardiseerde blokken samengesteld waarmee een groot deel van alle te ontwerpen software kan worden gebouwd. Het ver door standaardiseren van deze software heeft er toe geleid dat het programmeren en onderhouden van deze software programmeurs onafhankelijk is geworden en dat iedereen dit kan onderhouden.

Op dit moment wordt er door de afdeling hard gewerkt aan twee zeer grote projecten. Net voor de bouwvak zullendeze projecten worden opgeleverd en zal de werkdruk op de afdeling weer zijn gedaald en zullen de volgende stappen in het lean traject weer worden gemaakt. Een van de te nemen vervolgstappen is overtuigen van onze klanten dat ook zij gaan standaardiseren. Mogelijk ligt hier wel de grootse uitdaging voor het team!