Van den Pol | Expert in elektrotechniek! - Montfoort

Specialist in professioneel solaronderhoud

De markt voor zonnepanelen is dynamisch en trekt ook opportunistische aanbieders aan met amper elektrotechnische kennis. Snel een systeem aanleggen en door naar de volgende klus; onderhoud en monitoring krijgen nauwelijks aandacht. Bij een fors deel van de professionele zonne-installaties weet de eigenaar niet of deze goed functioneren.

Gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Panelen en omvormers bevinden zich vaak uit het zicht. Onzeker is of de fysieke en technische veiligheid voldoende gewaarborgd zijn. Een toenemend aantal incidenten zoals brand zorgt ervoor dat verzekeraars steeds strengere eisen stellen aan controle en onderhoud van solarsystemen.

Ook uit financieel oogpunt is het cruciaal dat een installatie optimaal presteert. Door vervuiling en storingen neemt de opbrengst af. SDE-subsidies worden vooraf uitgekeerd op basis van de geprognotiseerde energielevering. Blijkt die later lager dan moet het teveel ontvangen subsidiebedrag worden terugbetaald. Geen of slecht onderhoud en het ontbreken van monitoring kost dus simpelweg geld.

Als specialistische E-installateur kent Van den Pol als geen ander het belang van hoogwaardige, veilige installaties. Wij zijn pionier op solargebied met vijftien jaar ervaring in aanleg, monitoring en onderhoud. Dit zorgt voor een onderscheidende kennisvoorsprong waarvan opdrachtgevers profiteren.

Desgewenst monitoren wij de status van een solarinstallatie op afstand en rapporteren de prestaties. Blijven die achter of wordt een storing gesignaleerd dan volgt direct actie. Onze rapportage maakt ook duidelijk wanneer het lucratief is om meer of beter presterende panelen te plaatsen.

Kortom: bij monitoring en onderhoud door Van den Pol weet u zeker dat uw solar-installatie veilig is en de beoogde opbrengst blijvend wordt gehaald.  Vorige bericht Volgende bericht