Van den Pol | Expert in elektrotechniek! - Montfoort

Op de hoogste trede

De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de inspanningen van bedrijven om de CO2-uitstoot te beperken. Een onafhankelijke keuringsinstantie beoordeelt de prestaties. Van den Pol heeft onlangs het hoogste niveau van dit keurmerk behaald. "Hiermee onderstrepen we de positie als duurzaamste elektrotechnisch installateur."

"Duurzaamheid zit in onze genen,"zegt manager bedrijfsbureau Gerrit van de Velde. "Reden om drie jaar geleden te starten met deelname aan de CO2-Prestatieladder. Bij inventarisatie van alle duurzame inspanningen bleek een instap op niveau 3 direct haalbaar."Amper een jaar later werd niveau 4 al bereikt. "Een extra motivatie om te gaan voor de hoogste beoordeling."

20% minder kilometers

Het overgrote deel van de eigen CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het wagenpark. "Met de aanschaf van zuinige auto's wordt deze uitstoot steeds verder teruggedrongen. maar we gaan een stap verder. Doel is om 20% minder kilometers te maken. Vermijdbare ritten worden voorkomen door nog zorgvuldiger te plannen."

Stakeholders

Bij de CO2-Prestatieladder wordt niet alleen de eigen bedrijfsvoerig beoordeeld. "Voor de hogere treden is ook belangrijk wat je doet voor je omgeving, voor de stakeholders. Bijvoorbeeld toeleveranciers aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het realiseren van duurzame oplossingen voor klanten."Ook maatschappelijke activiteiten worden meegewogen. "Zo is Van den Pol kartrekker van Sollar Valley; een initatief waarbij bedrijven, particulieren en agrariers in de Lopikerwaard hun eigen energie opwekken."

Prominente plek

Voor elke nieuwe trede moeten prestaties worden vastgelegd en aangetoond. "Dit is nu ook voor niveau 5 naar volle tevredenheid van de keurende instantie gebeurd. "

We hebben certificaat ontvangen en heeft hier een prominente plek gekregen.  Vorige bericht Volgende bericht