Van den Pol | Expert in elektrotechniek! - Montfoort

Aanpassing brandmeldinstallatie Nieuw Bleyenburg Utrecht

Voor beheerkantoor VvE Metea bracht Van den Pol de staat van de brandmeldinstallatie bij het Utrechtse woningcomplex Nieuw Bleyenburg in kaart. Dit leidde tot een rapport met dertig verbeterpunten. Tijdens een controle door de brandweer kon Van den Pol aantonen dat de brandmeldinstallatie overgedimensioneerd was. Ook doormelding naar de brandweer bleek voor het huidige gebruik van Nieuw Bleyenburg niet verplicht.

Van den Pol kreeg opdracht om de brandmeldinstallatie aan te passen. Er is een nieuw programma van eisen opgesteld, compleet met alle benodigde tekeningen. Overbodige sturingen en elektra zijn verwijderd, een aantal voorzieningen is vernieuwd. “De gebouwen beschikken nu over een compacte, optimaal werkende brandmeldinstallatie die aan alle richtlijnen voldoet,” zegt VvE manager Nadine Reniers van VvE Metea. De materie is complex, stelt zij. “Voorschriften wijzigen regelmatig en informatie van de brandweer is soms niet eenduidig. Bij dit verbetertraject bleek de expertise van Van den Pol doorslaggevend. Het is echt werk voor specialisten.”

Lees hier het complete artikel uit het Pol Magazine jaargang 6, nummer 2  Vorige bericht Volgende bericht