Inventarisatie Scope 3 emissies

Vanuit de CO2-Prestatieladder is vereist dat de Van den Pol Groep B.V. haar meest materiële scope 3 emissies kwalitatief in kaart heeft gebracht.

Scope 3 emissies, of overige indirecte emissies, zijn emissies welke ontstaan als gevolg van de activiteiten van de Van den Pol Groep maar zijn geen eigendom van de organisatie.

Van den Pol heeft bepaald welke haar meest materiële emissies zijn en heeft deze kwalitatief in kaart gebracht en gepubliceerd in de onderstaande rapportages.

* Inventarisatie Scope 3 emissies Van den Pol Elektrotechniek B.V.en GRB Verlichting B.V.
* Inventarisatie Scope 3 afval Van den Pol Elektrotechniek B.V. en GRB Verlichting B.V.
* Inventarisatie Scope 3 privé / woon-werk verkeer Van den Pol Elektrotechniek B.V. en GRB Verlichting B.V.

Voor meer informatie en publicaties verwijzen wij u naar de website van SKAO

Website SKAO