CO2 Footprint 2017

CO2 prestatieladder

Van den Pol heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan! Als van den Pol Groep b.v. willen wij op een duurzame wijze omgaan met onze aarde en al haar grondstoffen. Hierbij hoort ook het verminderen van onze broeikasgassen zoals bijvoorbeeld CO2. Van den Pol erkent dit en ziet het terugdringen van CO2-emissies als een van haar belangrijkste doelen. Om deze reden heeft van den Pol besloten om zich te laten certificeren conform de CO2 Prestatieladder van SKAO. Een methodiek waarbij een bedrijf zijn eigen energieverbruik en emissie uitstoot duidelijk inzichtelijk maakt.

Realisatie emmisiedoelen 1e half jaar 2017

CO2 footprint 2017

CO2 footprint 2017 compact